Onze kracht zit in de verwerking van elke briefing. Strategisch willen we uitblinken alleen al omdat we hier het verschil kunnen maken. De strategie is de rode draad doorheen onze aanpak. Creativiteit kunnen we er in een latere fase aan toevoegen. Dat kan zowel redactioneel als grafisch.

Impact Communications heeft de juiste mensen om vanuit een doordachte strategie de verschillende communicatiemiddelen te ontwikkelen en kanalen te bewerken, zowel offline als online.

Onze expertise hebben we opgebouwd in tal van sectoren : kunst,  industrie, bouw, farmacie, diensten en landbouw. Steeds beginnen we met één belangrijk principe: luisteren. We willen immers weten wat uw behoefte is, hoe u tegen uw markt en sector aankijkt en wat u precies wil bereiken. We gaan ervan uit dat door krachten te bundelen wij een sterker product kunnen opleveren. De grootste kennis van de markt is immers bij u aanwezig.

Ons voordeel is dat we de dingen vanop afstand kunnen bekijken en daarom misschien een beter overzicht krijgen en nieuwe elementen kunnen aandragen. Dus daag ons uit en geef ons die briefing. Daarna ziet u wel wat wij ermee doen.